THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON VŨ LOAN

Tháng Năm 6, 2016 9:25 chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔITRƯỜNG MẦM NON VŨ LOAN

NĂM HOC 2015 – 2016

         Thứ 2          Thứ 3               Thứ 4            Thứ 5            Thứ 6

Lĩnh vực phát triển nhận thức

( KPKH )

Lĩnh vực phát triển nhận thức

 (Toán )

 Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

(Thơ, truyện )

 Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

( Chữ cái )

 Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

( Tạo hình )

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

(Âm nhạc )

 Hoạt động ngoài trời

Hoạt động góc

Vệ sinh – Ăn trưa – ngủ trưa

Vệ sinh – Ăn chiều

Hoạt động chiều

Vệ sinh – Trả trẻ

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động góc

Vệ sinh – Ăn trưa – ngủ trưa

Vệ sinh – Ăn chiều

Hoạt động chiều

Vệ sinh – Trả trẻ

Lĩnh vực phát triển thể chất

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động góc

Vệ sinh – Ăn trưa – ngủ trưa

Vệ sinh – Ăn chiều

Hoạt động chiều

Vệ sinh – Trả trẻ

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động góc

Vệ sinh – Ăn trưa – ngủ trưa

Vệ sinh – Ăn chiều

Hoạt động chiều

Vệ sinh – Trả trẻ

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động góc

Vệ sinh – Ăn trưa – ngủ trưa

Vệ sinh – Ăn chiều

Hoạt động chiều

Vệ sinh – Trả trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRẺ EM HÔM NAY THẾ GIỚI NGÀY MAI

liên thông sư phạm mầm non chính quy